Saltar ao contido principal

Identificación a través do teléfono para a realización de determinados trámites, mediante o sistema Cl@ve PIN

O sistema habilitado na chamada pedirá o NIF/NIE do obrigado tributario e un dato contraste (data ou número soporte) tras o cal se lle enviará o PIN ao seu teléfono móbil.A continuación, o código PIN será solicitado polo axente telefónico que, tras comprobar que é correcto, procederá a atender a demanda solicitada.

Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).