Saltar ao contido principal

Tramitación dos formularios de residencia fiscal dos distintos países.

A situación sanitaria unha vez finalizado o estado de alarma aconsella manter as medidas de prevención fronte ao COVID-19, sendo unha delas a de minimizar a manipulación de documentos en papel pola posibilidade de pervivencia do virus neste soporte físico.Por iso considérase conveniente que a AEAT manteña o sistema alternativo de expedición dos certificados de residencia fiscal aprobados pola Orde EHA/3316/2010, do 17 de decembro, acompañados do anexo explicativo, en castelán e en inglés, do procedemento de cotexo destes.

Os certificados pódense solicitar e obter a través de Internet na ligazón Solicitude, segundo se indica nesta nota explicativa.