Saltar ao contido principal

Modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019

Publicada no BOE a Orde HAC/565/2020, do 12 de xuño, que aproba os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019.

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.