Saltar ao contido principal

Novas normas tributarias.

No BOE do 9 de xuño publicáronse os Reais Decretos 399/2021 e 400/2021.

O Real decreto 399/2021, modifica basicamente o Regulamento de procedementos amigables en materia de imposición directa, aínda que tamén modifica aspectos puntuais do Regulamento de Impostos Especiais e do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. 

Pola súa banda, o Real decreto 400/2021, regula aspectos do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais como son as regras de localización dos dispositivos dos usuarios e as obrigas formais do Imposto. Este Real decreto tamén modifica o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. 

Ligazón ao   RD 399/2021 Nova xanela

Ligazón ao RD 400/2021 Nova xanela