Saltar ao contido principal

Cambio de certificados electrónicos do Portal e a Sede Electrónica da Axencia Tributaria

O vindeiro 16 de marzo de 2021 a Axencia Tributaria vai a proceder a cambiar os certificados electrónicos que se utilizan para ofrecer servizos aos contribuíntes. Este cambio permitirá seguir accedendo aos servizos da Sede Electrónica da Axencia Tributaria sen que exista o risco de que se poida impedir o acceso desde o navegador que utilizan habitualmente.

Os novos certificados electrónicos serán asinados polo prestador de servizos de certificación GlobalSign. Estes certificados electrónicos están recoñecidos polos principais navegadores e a máquina virtual de Xava. Os dominios afectados por este cambio son:

  • agenciatributaria.gob.es

  • agenciatributaria.es
  • aeat.es

No caso de entidades que accedan desde aplicacións desenvolvidas ex profesas para utilizar os servizos da Axencia Tributaria cómpre que confirmen que os seus sistemas admitirán os novos certificados electrónicos cando invoquen os servizos. Para iso, cumprirá que revisen se os seus sistemas confían nos certificados da Autoridade de Certificación (AC) cos que se van a asinar os novos certificados electrónicos da Axencia Tributaria.

A continuación, anéxanse estas claves públicas AC ROOT e AC INTERMEDIO de GlobalSign para que se poidan descargar e configurar se cumprise.