Saltar ao contido principal

Certificados electrónicos de próxima caducidade

En relación con aqueles contribuíntes cuxo certificado electrónico estea caducado ou próximo a caducar, infórmase que a AEAT permite o uso dos certificados caducados na súa SEDE de acordo co previsto en Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

É posible que o seu navegador habitual non llo permita en cuxo caso lle recomendamos trasládeo ao FireFox onde poderá seguir usándoo.

Se ten dúbidas  sobre cuestións técnicas informáticas pode chamar aos seguintes teléfonos:

Teléfono:901 200 347 o 91 757 57 77.

Para información en catalán:93 442 27 64