Saltar ao contido principal

Convenio entre España e a China para eliminar a dobre imposición

Publícase o Convenio entre o Reino de España e a República Popular China para eliminar a dobre imposición en relación cos impostos sobre a renda e previr a elusión e evasión fiscal e o seu Protocolo, feito en Madrid o 28 de novembro de 2018.

Convenio entre el Reino de España y la República Popular China

para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2018.