Saltar ao contido principal

Dedución por maternidade do IRPF

Apróbase o modelo 140, de solicitude do abono anticipado da dedución por maternidade do imposto sobre a Renda e regúlase a comunicación de variacións que afecten o dereito ao seu abono anticipado.

Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero

por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado.