Saltar ao contido principal

Estrutura e organización territorial da Axencia Tributaria

Publicouse a Resolución do 25 de febreiro de 2021, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 13 de xaneiro de 2021, pola que se establece a estrutura e organización territorial da Axencia Estatal de Administración Tributaria e créase a Unidade Central de Análise e Difusión Externa. Tamén se crea unha nova Administración de Asistencia Dixital Integral (ADI) en Vigo.

Resolución de 25 de febrero de 2021,

de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de enero de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se crea la Unidad Central de Análisis y Difusión Externa.