Saltar ao contido principal

Medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19

No BOE do 13 de marzo publícase o Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19 , entre as que destaca a creación de axudas directas para empresarios e profesionais cuxo volume de operacións anuais declaradas ou comprobadas pola Administración, no Imposto sobre o Valor Engadido ou tributo indirecto equivalente en 2020 caese máis dun 30 %con respecto a 2019.

Doutra banda,  para os adiamentos de ingresos da débeda tributaria correspondente a todas aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice desde o día 1 de abril ata o día 30 de abril de 2021, se ampla de tres a catro meses o período en que non se devengarán  xuros de mora. 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,

de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.