Saltar ao contido principal

Nota sobre a presentación por lotes do modelo 05

O 1 de marzo de 2021 entrou en vigor o novo modelo 05, establecendose a presentación electrónica obrigatoria agás para as persoas físicas, que poderán presentar o modelo en papel (PDF xerado a través do Formulario do modelo 05 para a súa presentación en papel).

Para a presentación electrónica do modelo 05 ofrécense dúas alternativas:

  1. A presentación individual do modelo a través da opción Presentación de solicitudes (modelo 05).
  2. A presentación por lotes do modelo a través da opción Presentación de solicitudes por lotes (modelo 05). Esta opción esixe un ficheiro por cada solicitude a transmitir.

Con carácter excepcional, ata o 30 de setembro de 2021, permitirase a presentación por lotes mediante un único ficheiro que inclúa todas as solicitudes que hai que transmitir a través da opción Presentación de solicitudes por lotes mediante un único ficheiro (modelo 05) (Válido ata 30 de setembro de 2021).

A partir do 1 de outubro de 2021 suprimirase a opción Presentación de solicitudes por lotes mediante un único ficheiro (modelo 05) (Válido ata 30 de setembro de 2021).

Recoméndase realizar probas para a adaptación das súas aplicacións informáticas á presentación por lotes mediante a opción Presentación de solicitudes por lotes (modelo 05), que será a única opción dispoñible para a presentación por lotes a partir do 1 de outubro de 2021. As probas poderán realizarse a través da seguinte ligazón: