Saltar ao contido principal

Prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do IAE

Modifícase o prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2020 relativos ás cotas nacionais e provinciais.O novo prazo comprende dende o 16 de setembro ata o 20 de novembro de 2020, ambos os dous inclusive.

Resolución de 18 de mayo de 2020,

del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.