Saltar ao contido principal

Cambio de certificados electrónicos do portal actual e da nova sede electrónica da Axencia Tributaria e revisión dos protocolos admitidos na conexión cos servizos que se ofrecen aos contribuíntes

ATENCIÓN: Este cambio non afecta os usuarios do portal actual e da nova sede da Axencia Tributaria, que poderán seguir accedendo como o fan habitualmente.

O próximo 1 de decembro de 2021 a Axencia Tributaria vai a proceder a cambiar os certificados electrónicos que se utilizan para ofrecer servizos aos contribuíntes.Este cambio responde a xestionar a próxima caducidade dos certificados e á necesidade de adecuar o certificado de sede electrónica aos requisitos do artigo 18.Identificación das sedes electrónicas e das sedes electrónicas asociadas, do Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos.Ademais, co obxectivo de reforzar a seguridade dos servizos que se ofrecen aos contribuíntes, vaise proceder a inhabilitar o acceso cos protocolos TLS1.0 e TLS1.1.

Os novos certificados electrónicos serán asinados polo prestador de servizos de certificación Entrust.Estes certificados electrónicos están recoñecidos polos principais navegadores e a máquina virtual de Xava.Os dominios afectados por este cambio son:

  • agenciatributaria.gob.es
  • agenciatributaria.es
  • aeat.es

No caso de entidades que accedan dende aplicacións desenvolvidas ex profeso para utilizar os servizos da Axencia Tributaria é necesario que confirmen que os seus sistemas admitirán os novos certificados electrónicos cando invoquen os servizos.Para iso, será necesario que revisen se os seus sistemas confían nos certificados da Autoridade de Certificación (AC) cos que se van asinar os novos certificados electrónicos da Axencia Tributaria.

A continuación, achéganse estas claves públicas AC ROOT e AC INTERMEDIA de Entrust para que se poidan descargar e configurar se fose necesario: