Saltar ao contido principal

Medidas urxentes en materia tributaria

Publicouse o Real Decreto-lei 34/2020, de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, que inclúe medidas en materia tributaria.

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre,

de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.