Saltar ao contido principal

Migración de Enderezo Electrónico Habilitada (DEH) a Enderezo Electrónico Habilitado único (DEHú)

A partir do 06-09-2021, TODAS as notificacións e comunicacións da Axencia Tributaria estarán dispoñibles no Enderezo Electrónico Habilitado única (de agora en diante DEHú).

Actualmente as notificacións da AEAT están dispoñibles para comparecer na Sede electrónica da Axencia Tributaria, no Enderezo Electrónico Habilitado (de agora en diante DEH) e en Carpeta Cidadá.

O Real decreto 203/2021, do 30 de marzo no artigo 42 sobre a práctica das notificacións a través de medios electrónicos establece no punto 5: Toda notificación cuxo emisor pertenza ao ámbito estatal a que se refire o artigo 1.2 deste Regulamento porase a disposición do interesado a través do Enderezo Electrónico Habilitada única, incluíndo o suposto previsto no artigo 42.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Así mesmo, os emisores de ámbito estatal poderán notificar na súa sede electrónica ou sede electrónica asociada de forma complementaria á posta a disposición no Enderezo Electrónico Habilitado única.

Á DEH envíanse para comparecer unicamente as notificacións electrónicas. Á DEHú enviaranse todas as notificacións, tal como se está facendo actualmente na Sede electrónica e en Carpeta Cidadá.

Terase acceso ás notificacións depositadas pola Axencia Tributaria na DEHú por dúas vías:

  • A través do portal  https://dehu.redsara.é/, autenticandose con certificado electrónico ou Cl@ve PIN.

  • A través de servizos web para a descarga masiva de notificacións ofrecidas pola DEHú .

    • Instrucións no Portal de Administración Electrónica PAe https://administracionelectronica.gob.é/ctt/lema/descargas

Co fin de dar tempo para a adaptación dos desenvolvementos necesarios, haberá un período transitorio que finalizará o 4 de abril de 2022  durante o que se manterá o envío das notificacións á DEH . Ao finalizar ese período transitorio a Axencia Tributaria deixará de enviar notificacións á DEH .