Saltar ao contido principal

Recordatorio das vías dispoñibles para a realización de trámites por vía electrónica

RECORDATORIO DAS OPCIÓNS DISPOÑIBLES PARA PODER ACCEDER POR INTERNET A SERVIZOS QUE PRECISAN DALGÚN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

1.- SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA CL@VE (PARA PERSOAS FÍSICAS)

No caso de persoas físicas, unha opción moi útil e doadamente accesible, que se pode xestionar sen necesidade de cita previa e sen ter que realizar ningún trámite presencial, é darse de alta no sistema de firma electrónica Cl@ve, baseado na identificación mediante teléfono móbil (Cl@ve temporal) ou ben mediante un código de usuario e un contrasinal (Cl@ve permanente).As alternativas para darse de alta en Cl@ve sen necesidade de realizar un trámite presencial son estas 3:

1.1.- Se o interesado conta con DNI electrónico (ou outro tipo de certificado de electrónico), pode darse de alta en Cl@ve de forma inmediata, a través da Sede electrónica da AEAT.

NOTA:Se o interesado non ten operativa a funcionalidade de sinatura do seu DNI electrónico, pode activala nun Punto de Actualización do DNIe (terminal de autoservizo dispoñible nas comisarías de policía, que pode usarse sen necesidade de cita previa):

Que fai falta para utilizar o DNIe?

Renovación claves DNIe

1.2.- Existe un procedemento de alta en Cl@ve por Internet e de forma inmediata, mediante a realización dunha videoconferencia cun teleoperador da AEAT.Pódese realizar tanto dende un ordenador con acceso a internet que conte con cámara de vídeo e micrófono, coma dende un teléfono móbil ou unha tablet con acceso a Internet.Este servizo está accesible dende o seguinte apartado da páxina web da AEAT:

Alta en Cl@ve por videollamada

1.3.- Outra posibilidade é solicitar por Internet o envío dunha carta-convite a Cl@ve, que recibe o interesado no seu domicilio fiscal nos días seguintes e que permite a alta en Cl@ve, sen necesidade de realizar ningún trámite presencial.É unha opción equivalente á da videoconferencia, pero non é tan rápida e non require a dispoñibilidade dun equipo con capacidade de realizar videochamadas (acceso a Internet + cámara + micrófono).O procedemento está descrito nesta páxina web:

Solicitude de carta de convite para rexistro en Cl@ve

2.- TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS FNMT SEN NECESIDADE DE ACUDIR ÁS OFICINAS DA AXENCIA TRIBUTARIA

Se o que se desexa ou necesita é un certificado de sinatura electrónica da FNMT, existen algunhas alternativas para poder obtelo sen necesidade de realizar un trámite presencial na AEAT.Son estas:

2.1.- As persoas físicas que conten con DNIe poden solicitar (e descargar de forma inmediata por Internet) un certificado electrónico da FNMT, se se identifican mediante o seu DNIe (ver punto 1.1).O procedemento está descrito aquí:

Obtención certificado FNMT por persoas físicas

2.2.- Os Administradores Únicos ou Solidarios de entidades inscritas no Rexistro Mercantil, para poder obter o certificado electrónico da FNMT, teñen que solicitalo on line identificándose mediante o seu DNIe ou mediante un certificado FNMT de Persoa Física.Este procedemento permite a descarga de forma inmediata do certificado.O procedemento está descrito aquí:

Obtención certificado FNMT administrador único ou solidario

2.3.- Os Representantes daquelas entidades cuxos NIFempiezan polas letras A, B, C e D poden solicitar por Internet (na web da FNMT) a emisión dun Certificado de Representante de Persoa Xurídica, e realizar a acreditación a través dun servizo que hai actualmente na Sede electrónica da Axencia Tributaria.O requisito é que o Representante (legal ou voluntario) dispoña previamente dun certificado de Persoa Física da FNMT tramitado de forma presencial nos últimos 5 anos.O procedemento está descrito aquí:

Obtención de certificado FNMT representante de persoa xurídica

Acreditación on line para a solicitude dos certificados de representante de persoa xurídica

Adicionalmente, no caso de administradores mancomunados, cando se solicite o certificado de representante de persoa xurídica utilizando este procedemento on line, deberán presentar o Formulario de Solicitude para Mancomunados, que deberá ir asinado electronicamente por todos os administradores mancomunados.Pódese consultar o formulario  no seguinte enlace:

Obtención de certificado FNMT representante de persoa xurídica

2.4.- Calquera representante (legal ou voluntario) de calquera tipo de entidade, con ou sen personalidade xurídica, pode tramitar a emisión dun certificado electrónico FNMT de representante (de persoa xurídica ou de entidade sen personalidade xurídica) sen necesidade de cita previa e sen ter que realizar ningún trámite presencial na AEAT, utilizando a vía alternativa que existe actualmente de presentación da documentación nunha oficina de Correos.O procedemento está descrito aquí:

Acreditación representante persoa xurídica certificados FNMT en oficina de correos

Acreditación certificado de entidade sen Personalidade Xurídica en oficina de correos

2.5.- As persoas físicas poden tramitar a obtención dun certificado FNMT de persoa física noutras oficinas de rexistro, como alternativa ás oficinas da Axencia Tributaria.Por exemplo, as oficinas da Seguridade Social tamén prestan este servizo, tal como se indica nesta páxina web:

Lugares de acreditación de persoas físicas certificados FNMT

3.- UTILIZACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DOUTROS PRESTADORES DE SERVIZOS DE CONFIANZA

Alternativamente, cabe a posibilidade de recorrer aos servizos doutros prestadores de servizos de confianza, como alternativa á FNMT, que tamén operan en España e que permiten a obtención de certificados de sinatura electrónica de persoa física, así como certificados de representante de persoa xurídica ou de representante de entidade sen personalidade xurídica.Na seguinte páxina web pode consultarse o listado de Prestadores de Servizos de Confianza acreditados en España:

Prestadores de servizos de confianza

4.- REXISTRO DE APODERAMENTOS:

Sen prexuízo da figura da colaboración social, recórdase que os trámites electrónicos poden realizarse por un terceiro sempre que este apoderado para iso.

Esta opción para realizar trámites na Sede electrónica en nome de terceiros é o Rexistro de Apoderamentos da Axencia Tributaria.Unha vez outorgado o apoderamento, o mandante non necesita dispoñer de ningunha firma electrónica.As alternativas que existen para que un obrigado tributario poida outorgar, en favor dun terceiro, un apoderamento para a realización de trámites tributarios por vía electrónica son os seguintes:

4.1.- Se se trata dunha persoa física, pode outorgarse o apoderamento a través de Internet e de forma inmediata, se conta con algún sistema de firma electrónica.Esa sinatura electrónica pode ser, entre outras alternativas, o DNI electrónico (ver punto 1.1) ou o sistema Cl@ve (ver puntos 1.2 e 1.3)

4.2.- Se a persoa que debe outorgar o apoderamento non dispón de ningún sistema de firma electrónica, pode xestionarse a alta do apoderamento de a forma descrita na seguinte páxina web, que non require a realización de ningún trámite presencial na AEAT:

Nova forma de apoderamento electrónico

Non obstante, esta forma de outorgamento de apoderamentos sen personación na AEAT non alcanza ás escrituras outorgadas no estranxeiro cuxa información non haxa previamente remitida polos correspondentes fedatarios públicos sobre a base do Convenio subscrito entre a AEAT e o Consello Xeral do Notariado en materia de subministración de información do 5 de febreiro de 2020.