Saltar ao contido principal

Regulamento de control das embarcacións pneumáticas e semiríxidas

No BOE do 22 de setembro publicouse o Real decreto 807/2021, do 21 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de control das embarcacións pneumáticas e semiríxidas ás que se refiren as letras f), g), h) e i) do apartado 3 do artigo único do Real Decreto-lei 16/2018, do 26 de outubro, polo que se adoptan determinadas medidas de loita contra o tráfico ilícito de persoas e mercadorías en relación ás embarcacións utilizadas, e polo que se modifica o Real decreto 95/2009, do 6 de febreiro, polo que se regula o Sistema de rexistros administrativos de apoio á Administración de Xustiza.

Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.