Saltar al contingut principal

Des de hui l'Agència Tributària realitza declaracions per telèfon mitjançant el pla 'Le Llamamos'

Campanya de Renda 2021

 • Fins ara han presentat la seua declaració més de 6,3 milions de contribuents i més de 3,6 milions han rebut la seua devolució per import de més de 2.414 milions, de manera que s'han abonat el 72,7% de les devolucions i el 66,8% dels imports sol·licitats
 • El pla ‘Le Llamamos’ és una potent alternativa per a tots aquells contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requerisquen una assistència personalitzada
 • L'‘Informador’ de Renda i l'específic per a activitats econòmiques oferixen des del web de l'Agència més de 800 respostes als dubtes més destacats i connecten amb un xat atés per especialistes de l'ADI

5 de maig de 2022.- L'Agència Tributària obri hui el pla ‘Le Llamamos’ de confecció de declaracions de Renda per telèfon, de manera que els contribuents que requerisquen una assistència personalitzada i vagen sol·licitant cita, podran ser atesos des d'ara i fins al final de la campanya sense necessitat de desplaçaments i de manera personalitzada.

L'obertura del ‘Le Llamamos’ arriba quan la campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2021 (IRPF 2021) complix el seu primer mes i ja han presentat la seua declaració per internet més de 6.330.000 contribuents, en línia amb les xifres de la passada campanya en les mateixes dates (-0,35%) 

Fins hui, l'Agència ha tornat 2.414 milions d'euros a 3.610.000 contribuents, de manera que ja han sigut abonades el 72,7% de les sol·licituds de devolució realitzades de moment i el 66,8% dels imports per retornar que s'han sol·licitat.L'Agència ha abonat fins ara un 2% més de devolucions en número que l'any passat en les mateixes dates, i un 1% més en import, superant l'evolució de les mateixes presentacions amb sol·licitud de devolució, que descendixen un 1,8% en número i un 1,9% en import.

Alhora, s'han presentat ja més de 1.021.000 declaracions amb resultat a ingressar (+5,1%) per part de contribuents que han optat per agilitar la presentació, ja que no han de realitzar els primers pagaments fins al final de la campanya.

Per vies de presentació, a més de la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) com canal telemàtic principal, s'han presentat també més de 300.800 declaracions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència, de les quals 87.800 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'‘app’ ha derivat al web de la AEAT per a realitzar alguna modificació i han tornat a l'aplicació per a concloure la presentació.

En el conjunt de la campanya està prevista la presentació de 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any passat, i d'eixe total s'espera que 14.350.000 donen dret a devolució (dos terços del total i un 1,1% més que l'any anterior) per un import estimat d'11.122 milions d'euros (5,8% més).També es preveuen 5.971.000 declaracions a ingressar (un 1,5% menys), per import de 13.400 milions d'euros.

Arrenquen les presentacions de Renda per telèfon

El pla ‘Le Llamamos’ que arrenca hui mantindrà la mateixa capacitat d'assistència personalitzada que l'any passat va permetre realitzar per esta via el 70% de totes les declaracions que es van presentar amb assistència personalitzada.Així, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies comptaran amb una potent alternativa a l'assistència en oficines que comença al juny, podent accelerar la presentació i, d'esta forma, també la devolució, que corresponga.

El funcionament és el ja habitual per a un servei que l'any passat van utilitzar més de 1.153.000 declarants:una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de vesprada, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.

En favor de la mateixa agilitat del servici, resulta molt convenient que el contribuent tinga disponible la informació i documentació necessària per a realitzar la declaració quan li truque l'Agència.Amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, els ciutadans que decidisquen no fer ús de la seua cita l'han d'anul·lar per la mateixa via per la qual la van obtindre.

‘Informador’ de Renda

La principal novetat de la campanya és la posada en marxa d'una versió renovada i ampliada de l'‘Informador’ de Renda i la creació d'un altre específic sobre activitats econòmiques.Esta eina, disponible en el web de l'Agència, inclou els blocs d'ajuda en Renda estructurats i sistematitzats per a oferir la informació sol·licitada a partir de preguntes senzilles realitzades per l'‘Informador’, que també permet conservar el diàleg i la resposta donada en format PDF.

L'‘Informador’ de Renda és un servei integral d'assistència en línia amb més de 800 respostes als dubtes més destacades de tot l'impost en matèries tals com les novetats de campanya, l'obligació de declarar, opcions de tributació i situacions personals i familiars, beneficis fiscals, immobles i productes financers, així com les incloses en l'‘Informador’ específic sobre activitats econòmiques.Tot això a partir de 23 apartats inicials de continguts.

Al seu torn, els diferents blocs d'informació es connecten a un xat que atenen especialistes de l'Administració Digital Integral (ADI) en horari de nou del matí a set de la vesprada, permetent així una assistència personalitzada per a les qüestions que hagen quedat pendents de resoldre en les respostes de l'‘Informador’.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, este límit es reduïx si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros. 
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Es recorda que els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d'acord amb la normativa que establix l'IMV.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que oferix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent haja d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen esta revisió són els següents:

 • Immobles i les seues referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2021)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepció de prestacions per ERTE
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en vivenda habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres servicis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requerix un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessite el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l'opció oferida en l'apartat ‘Clau PIN’ del seu web, facilitant el DNI, data de validesa i el número de mòbil.També és possible el registre per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de mòbil.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afig una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres caràcters que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

Per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2020 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seua Renda 2020 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran els últims dígits del codi d'un compte bancari del qual siga titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar el seu ús, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Principals servicis d'assistència i informació

(oferix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon sol·licitud ‘Le Llamamos’ (a partir del 3 de maig):

91 535 73 26 i 901 12 12 24 (servei automàtic, 24 hores)

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 • Telèfon Renda Informació:91 554 87 70 y 901 33 55 33

(per a resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

IRPF 2021 (Dades a 5 de maig)

Concepte

IRPF 2020

IRPF 2021

% 2021/2020

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

9.350.530

9.324.066

-0,28%

Declaracions presentades

6.353.141

6.330.887

-0,35%

Declaracions a ingressar

971.088

1.021.115

5,15%

Import (milions de €)

804,034

893,065

11,07%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

5.058.782

4.964.969

-1,85%

Import (milions de €)

3.686,948

3.615,229

-1,95%

Devolucions Pagades

3.539.409

3.610.714

2,01%

Import (milions de €)

2.389,948

2.414,039

1,01%

Nota:

La suma de declaracions a ingressar i devolucions no coincidix amb les declaracions presentades, ja que no s'inclouen les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total, declaraciós presentades

IRPF 2020

Total, declaraciós presentades

IRPF 2021

% Variació

Presentades 2021/2020

ALMERIA

130.940

132.170

0,94%

CADIS

166.969

163.584

-2,03%

CÒRDOVA

106.284

99.766

-6,13%

GRANADA

122.736

119.025

-3,02%

HUELVA

105.285

103.700

-1,51%

JAÉN

81.648

76.940

-5,77%

MÀLAGA

209.980

211.947

0,94%

SEVILLA

319.462

302.594

-5,28%

JEREZ

51.999

50.133

-3,59%

CEUTA

13.348

13.409

0,46%

MELILLA

13.735

14.694

6,98%

ANDALUSIA

1.322.386

1.287.962

-2,60%

OSCA

26.124

26.560

1,67%

TEROL

13.334

12.782

-4,14%

SARAGOSSA

148.868

149.776

0,61%

ARAGÓ

188.326

189.118

0,42%

OVIEDO

108.191

106.622

-1,45%

GIJÓN

54.237

52.877

-2,51%

ASTÚRIES

162.428

159.499

-1,80%

ILLES BALEARS

123.980

120.788

-2,57%

ILLES BALEARS

123.980

120.788

-2,57%

LAS PALMAS

176.197

176.130

-0,04%

STA.CREU DE TENERIFE

145.080

143.154

-1,33%

CANÀRIES

321.277

319.284

-0,62%

CANTÀBRIA

76.773

80.393

4,72%

CANTÀBRIA

76.773

80.393

4,72%

ALBACETE

52.022

52.464

0,85%

CIUDAD REAL

67.842

67.243

-0,88%

CONCA

23.233

23.294

0,26%

GUADALAJARA

44.199

45.081

2,00%

TOLEDO

100.073

101.188

1,11%

CASTELLA-LA MANXA

287.369

289.270

0,66%

ÀVILA  

20.763

20.160

-2,90%

BURGOS

51.634

51.053

-1,13%

LLEÓ

66.092

65.423

-1,01%

PALÈNCIA

23.468

23.247

-0,94%

SALAMANCA

46.914

45.459

-3,10%

SEGÒVIA

21.367

20.775

-2,77%

SÒRIA

11.760

11.366

-3,35%

VALLADOLID

89.789

89.086

-0,78%

ZAMORA

19.864

19.123

-3,73%

CASTELLA I LLEÓ

351.651

345.692

-1,69%

BARCELONA

761.219

774.230

1,71%

GIRONA

82.353

85.328

3,61%

LLEIDA

47.500

50.919

7,20%

TARRAGONA

102.239

105.445

3,14%

CATALUNYA

993.311

1.015.922

2,28%

BADAJOZ

82.110

80.617

-1,82%

CÀCERES

50.839

49.289

-3,05%

EXTREMADURA

132.949

129.906

-2,29%

LA CORUNYA

130.705

136.200

4,20%

LUGO

29.959

31.866

6,37%

OURENSE

31.897

33.440

4,84%

PONTEVEDRA

60.466

64.365

6,45%

VIGO

48.957

51.562

5,32%

GALÍCIA

301.984

317.433

5,12%

MADRID

1.192.626

1.175.547

-1,43%

MADRID

1.192.626

1.175.547

-1,43%

MÚRCIA

163.910

165.097

0,72%

CARTAGENA

57.235

58.776

2,69%

MÚRCIA

221.145

223.873

1,23%

NAVARRA

633

685

8,21%

NAVARRA

633

685

8,21%

ÀLABA

215

220

2,33%

GUIPÚSCOA

245

263

7,35%

BISCAIA

511

447

-12,52%

PAÍS BASC

971

930

-4,22%

LA RIOJA

45.114

46.092

2,17%

LA RIOJA

45.114

46.092

2,17%

ALACANT

211.164

215.037

1,83%

CASTELLÓ

75.486

76.039

0,73%

VALÈNCIA

343.568

337.417

-1,79%

C. VALENCIANA

630.218

628.493

-0,27%

TOTAL NACIONAL

6.353.141

6.330.887

-0,35%

 Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d'euros)                                            

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2021

Pagades (núm.)

IRPF 2021

% Pag./sol.

Import sol·licitat

IRPF 2021

Import pagat

IRPF 2021

% Pag./Sol.

ALMERIA

110.820

84.011

75,81%

55,744

38,039

68,24%

CADIS

132.099

99.712

75,48%

104,681

74,555

71,22%

CÒRDOVA

78.707

57.565

73,14%

50,329

34,345

68,24%

GRANADA

91.507

63.876

69,80%

64,350

41,436

64,39%

HUELVA

88.498

69.035

78,01%

49,304

35,323

71,64%

JAÉN

62.174

43.828

70,49%

38,390

25,328

65,97%

MÀLAGA

164.454

116.902

71,08%

117,300

76,805

65,48%

SEVILLA

243.477

182.810

75,08%

175,424

120,646

68,77%

JEREZ

40.653

30.827

75,83%

29,507

20,962

71,04%

CEUTA

10.698

8.193

76,58%

7,696

5,451

70,83%

MELILLA

11.727

8.741

74,54%

8,778

6,084

69,32%

ANDALUSIA

1.034.814

765.500

73,97%

701,503

478,975

68,28%

OSCA

20.181

14.674

72,71%

13,221

8,763

66,28%

TEROL

9.458

6.624

70,04%

6,035

3,908

64,75%

SARAGOSSA

110.212

79.612

72,24%

77,800

52,332

67,26%

ARAGÓ

139.851

100.910

72,16%

97,057

65,004

66,97%

OVIEDO

83.486

61.333

73,47%

71,328

50,140

70,29%

GIJÓN

40.495

29.583

73,05%

32,048

22,084

68,91%

ASTÚRIES

123.981

90.916

73,33%

103,376

72,224

69,86%

ILLES BALEARS

84.701

57.201

67,53%

61,519

37,309

60,65%

ILLES BALEARS

84.701

57.201

67,53%

61,519

37,309

60,65%

LAS PALMAS

147.416

108.348

73,50%

97,111

65,203

67,14%

TENERIFE

118.626

86.688

73,08%

77,596

52,097

67,14%

CANÀRIES

266.042

195.036

73,31%

174,707

117,300

67,14%

CANTÀBRIA

63.691

45.454

71,37%

49,906

33,108

66,34%

CANTÀBRIA

63.691

45.454

71,37%

49,906

33,108

66,34%

ALBACETE

41.718

29.286

70,20%

30,525

19,766

64,76%

CIUDAD REAL

54.003

38.741

71,74%

38,281

25,891

67,63%

CONCA

18.889

12.732

67,40%

13,415

8,180

60,98%

GUADALAJARA

36.240

26.734

73,77%

28,384

19,638

69,19%

TOLEDO

80.858

58.107

71,86%

58,055

39,207

67,54%

C.-LA MANXA

231.708

165.600

71,47%

168,660

112,684

66,81%

ÀVILA  

15.749

11.446

72,68%

10,821

7,279

67,27%

BURGOS

40.368

28.953

71,72%

30,789

20,497

66,57%

LLEÓ

52.045

39.124

75,17%

37,549

26,339

70,15%

PALÈNCIA

18.412

13.595

73,84%

12,708

8,699

68,45%

SALAMANCA

35.797

26.449

73,89%

24,155

16,379

67,81%

SEGÒVIA

16.615

11.952

71,93%

11,252

7,350

65,33%

SÒRIA

9.089

6.439

70,84%

5,746

3,721

64,76%

VALLADOLID

72.044

54.074

75,06%

53,112

37,052

69,76%

ZAMORA

15.143

10.940

72,24%

9,555

6,437

67,37%

C. I LLEÓ

275.262

202.972

73,74%

195,688

133,754

68,35%

BARCELONA

541.128

378.161

69,88%

454,287

292,203

64,32%

GIRONA

61.391

40.336

65,70%

47,485

28,424

59,86%

LLEIDA

37.857

26.105

68,96%

25,419

15,932

62,68%

TARRAGONA

77.216

53.583

69,39%

61,456

38,822

63,17%

CATALUNYA

717.592

498.185

69,42%

588,646

375,381

63,77%

BADAJOZ

62.897

45.873

72,93%

35,064

23,706

67,61%

CÀCERES

37.023

26.710

72,14%

21,067

14,198

67,39%

EXTREMADURA

99.920

72.583

72,64%

56,131

37,904

67,53%

LA CORUNYA

105.663

76.893

72,77%

74,377

49,884

67,07%

LUGO

24.317

16.991

69,87%

15,404

9,676

62,82%

OURENSE

24.311

16.947

69,71%

15,042

9,516

63,27%

PONTEVEDRA

50.690

35.817

70,66%

35,585

22,800

64,07%

VIGO

40.738

30.374

74,56%

29,164

19,972

68,48%

GALÍCIA

245.719

177.022

72,04%

169,571

111,850

65,96%

MADRID

970.314

736.810

75,94%

769,229

529,359

68,82%

MADRID

970.314

736.810

75,94%

769,229

529,359

68,82%

MÚRCIA

138.235

100.563

72,75%

96,046

63,562

66,18%

CARTAGENA

49.211

36.815

74,81%

36,205

25,056

69,21%

MÚRCIA

187.446

137.378

73,29%

132,251

88,618

67,01%

NAVARRA

495

345

69,70%

0,236

0,133

56,48%

NAVARRA

495

345

69,70%

0,236

0,133

56,48%

ÀLABA

171

109

63,74%

0,087

0,038

43,13%

GUIPÚSCOA

185

133

71,89%

0,096

0,061

64,17%

BISCAIA

355

262

73,80%

0,163

0,110

67,45%

PAÍS BASC

711

504

70,89%

0,346

0,209

60,43%

LA RIOJA

36.469

26.005

71,31%

24,161

15,960

66,06%

LA RIOJA

36.469

26.005

71,31%

24,161

15,960

66,06%

ALACANT

164.047

115.357

70,32%

101,118

64,343

63,63%

CASTELLÓ

58.916

41.061

69,69%

39,208

25,016

63,80%

VALÈNCIA

263.290

181.875

69,08%

181,917

114,909

63,17%

C. VALENCIANA

486.253

338.293

69,57%

322,243

204,267

63,39%

TOTAL NACIONAL

4.964.969

3.610.714

72,72%

3.615,229

2.414,039

66,77%

 Devolucions pagades número i import 2020/2021

(imports en milions d'euros)                                                                                             

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2020

Pagades (núm.)

IRPF 2021

% Var.2021/  2020

Import Pagat

IRPF 2020

Import pagat

IRPF 2021

% Var.2021/ 2020

ALMERIA

84.002

84.011

0,01%

38,202

38,039

-0,43%

CADIS

102.422

99.712

-2,65%

74,637

74,555

-0,11%

CÒRDOVA

62.007

57.565

-7,16%

35,977

34,345

-4,54%

GRANADA

66.256

63.876

-3,59%

42,343

41,436

-2,14%

HUELVA

68.983

69.035

0,08%

35,137

35,323

0,53%

JAÉN

46.586

43.828

-5,92%

25,729

25,328

-1,56%

MÀLAGA

112.615

116.902

3,81%

73,489

76,805

4,51%

SEVILLA

186.083

182.810

-1,76%

122,088

120,646

-1,18%

JEREZ

31.942

30.827

-3,49%

20,768

20,962

0,94%

CEUTA

8.124

8.193

0,85%

5,532

5,451

-1,46%

MELILLA

7.942

8.741

10,06%

5,352

6,084

13,68%

ANDALUSIA

776.962

765.500

-1,48%

479,254

478,975

-0,06%

OSCA

13.840

14.674

6,03%

8,379

8,763

4,59%

TEROL

6.722

6.624

-1,46%

3,900

3,908

0,21%

SARAGOSSA

73.043

79.612

8,99%

48,992

52,332

6,82%

ARAGÓ

93.605

100.910

7,80%

61,271

65,004

6,09%

OVIEDO

60.662

61.333

1,11%

50,984

50,140

-1,66%

GIJÓN

28.943

29.583

2,21%

22,133

22,084

-0,22%

ASTÚRIES

89.605

90.916

1,46%

73,117

72,224

-1,22%

ILLES BALEARS

60.853

57.201

-6,00%

38,415

37,309

-2,88%

ILLES BALEARS

60.853

57.201

-6,00%

38,415

37,309

-2,88%

LAS PALMAS

104.741

108.348

3,44%

61,772

65,203

5,55%

TENERIFE

85.015

86.688

1,97%

49,556

52,097

5,13%

CANÀRIES

189.756

195.036

2,78%

111,328

117,300

5,36%

CANTÀBRIA

42.432

45.454

7,12%

31,842

33,108

3,98%

CANTÀBRIA

42.432

45.454

7,12%

31,842

33,108

3,98%

ALBACETE

28.763

29.286

1,82%

19,018

19,766

3,94%

CIUDAD REAL

39.093

38.741

-0,90%

26,035

25,891

-0,55%

CONCA

12.615

12.732

0,93%

8,132

8,180

0,60%

GUADALAJARA

25.492

26.734

4,87%

18,709

19,638

4,97%

TOLEDO

56.667

58.107

2,54%

37,822

39,207

3,66%

C.-LA MANXA

162.630

165.600

1,83%

109,715

112,684

2,71%

ÀVILA  

11.435

11.446

0,10%

7,101

7,279

2,50%

BURGOS

27.750

28.953

4,34%

20,099

20,497

1,98%

LLEÓ

36.824

39.124

6,25%

24,944

26,339

5,59%

PALÈNCIA

13.050

13.595

4,18%

8,401

8,699

3,55%

SALAMANCA

25.765

26.449

2,65%

16,339

16,379

0,24%

SEGÒVIA

11.586

11.952

3,16%

7,364

7,350

-0,19%

SÒRIA

6.191

6.439

4,01%

3,695

3,721

0,72%

VALLADOLID

49.588

54.074

9,05%

34,553

37,052

7,23%

ZAMORA

10.827

10.940

1,04%

6,479

6,437

-0,64%

C. I LLEÓ

193.016

202.972

5,16%

128,975

133,754

3,71%

BARCELONA

365.999

378.161

3,32%

285,084

292,203

2,50%

GIRONA

39.479

40.336

2,17%

27,316

28,424

4,06%

LLEIDA

24.793

26.105

5,29%

14,620

15,932

8,97%

TARRAGONA

52.878

53.583

1,33%

38,210

38,822

1,60%

CATALUNYA

483.149

498.185

3,11%

365,230

375,381

2,78%

BADAJOZ

46.976

45.873

-2,35%

24,202

23,706

-2,05%

CÀCERES

27.876

26.710

-4,18%

14,506

14,198

-2,13%

EXTREMADURA

74.852

72.583

-3,03%

38,708

37,904

-2,08%

LA CORUNYA

71.890

76.893

6,96%

47,843

49,884

4,27%

LUGO

16.136

16.991

5,30%

9,202

9,676

5,15%

OURENSE

16.314

16.947

3,88%

9,202

9,516

3,41%

PONTEVEDRA

33.321

35.817

7,49%

21,263

22,800

7,23%

VIGO

27.360

30.374

11,02%

18,674

19,972

6,96%

GALÍCIA

165.021

177.022

7,27%

106,184

111,850

5,34%

MADRID

710.863

736.810

3,65%

544,009

529,359

-2,69%

MADRID

710.863

736.810

3,65%

544,009

529,359

-2,69%

MÚRCIA

94.970

100.563

5,89%

58,682

63,562

8,32%

CARTAGENA

33.750

36.815

9,08%

22,461

25,056

11,55%

MÚRCIA

128.720

137.378

6,73%

81,143

88,618

9,21%

NAVARRA

313

345

10,22%

0,132

0,133

1,23%

NAVARRA

313

345

10,22%

0,132

0,133

1,23%

ÀLABA

103

109

5,83%

0,027

0,038

38,87%

GUIPÚSCOA

117

133

13,68%

0,047

0,061

31,88%

BISCAIA

237

262

10,55%

0,090

0,110

23,02%

PAÍS BASC

457

504

10,28%

0,163

0,209

28,17%

LA RIOJA

25.036

26.005

3,87%

15,544

15,960

2,67%

LA RIOJA

25.036

26.005

3,87%

15,544

15,960

2,67%

ALACANT

113.510

115.357

1,63%

63,248

64,343

1,73%

CASTELLÓ

41.856

41.061

-1,90%

24,967

25,016

0,20%

VALÈNCIA

186.773

181.875

-2,62%

116,703

114,909

-1,54%

C.VALENCIANA

342.139

338.293

-1,12%

204,918

204,267

-0,32%

TOTAL NACIONAL

3.539.409

3.610.714

2,01%

2.389,948

2.414,039

1,01%