Saltar al contingut principal

Formulari de sol·licitud de la nova ajuda al sector del transport per carretera

Ja es troba disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària el formulari per a la sol·licitud de la nova ajuda al sector del transport per carretera, prevista a l'article 4 del Reial Decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

La sol·licitud es presentarà per internet, omplint el formulari electrònic habilitat i en el qual necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual desitges que es realitze l'abonament. El formulari podrà presentar-se des del 4 d'agost fins al 30 de setembre de 2022, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària mitjançant DNI electrònic, Certificat Electrònic o Cl@ve PIN.

Ajudes directes al sector del transport per carretera