Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària simplifica el llenguatge dels seus documents més habituals per a millorar la comunicació amb el contribuent

Elminación de barreres de comprensió

  • Es modifiquen huit models de comunicació al contribuent, incloent un resum inicial amb el contingut bàsic en els documents més extensos
  • El llenguatge es clarifica i s'oferix un nou disseny que ajuda a segmentar la informació i a distingir la més rellevant
  • Les modificacions afecten a requeriments de documentació i liquidacions d'IRPF, diligencies d'embargament i declaracions en Duana de xicotetes compres per Internet que, en conjunt, suposen més de 3,7 milions de documents a l'any

2 de novembre de 2023.- L'Agència Tributària ha posat en marxa el compromís establit en el Pla Estratègic 2020-2023 d'avançar en la simplificació del llenguatge que utilitza en la seua relació amb els contribuents per a eliminar barreres de comprensió i minimitzar amb això les carregues administratives indirectes dels ciutadans, facilitant així el compliment voluntari.

Per fer-ho, l'Agència ha modificat fins huit models de comunicació i notificació al contribuent que utilitzen diferents àrees de l'AEAT en els seus documents més habituals. Estes revisions, que s'aniran implementant gradualment en els propers mesos, assolixen a més de 3,7 milions de documents a l'any.

Les modificacions afecten als requeriments de documentació d'IRPF, les propostes de liquidació i liquidacions provisionals del mateix impost, diligencies d'embargament per deutes de tercers (de crèdits i de salaris i pensions) i les declaracions en Duana per importacions de xicotet valor – principalment compres per Internet –, així com als documents de representació i de drets i garanties del contribuent que acompanyen a alguns d'aquests documents.

Un objectiu estratègic

El Pla Estratègic de l'Agència ja establia el compromís d'avançar en una millora de les comunicacions als contribuents per a facilitar la comprensió del llenguatge administratiu, de manera que el literal dels documents més habituals siga més comprensible i senzill per als seus destinataris.

Esta clarificació del llenguatge ve donada per la combinació de diversos elements, des de l'escurçament de la longitud d'algunes cartes, a la reducció de la sobrecarrega d'informació i la diferenciació de la informació rellevant, passant pel propi redissenye de la manera com es mostra la informació al ciutadà, i tot això sense perdre la necessària correcció dels conceptes jurídics utilitzats.

Nou resum de contingut: què, per què, com i on

Entre les modificacions dutes a terme en els documents de l'Agència, totes elles ja definides i només pendents d'implementar informàticament, destaca el nou resum de contingut.

En la primera pàgina de les comunicacions i notificacions revisades s'inclou ara un nou resum informatiu amb la informació bàsica de cada document: què rep el ciutadà, per què el rep, què ha de fer a partir de la seua recepció i on pot obtindre ajuda i resoldre els seus dubtes.

El nou resum de contingut seguix la mateixa filosofia de llenguatge clar i directe que ja es ve utilitzant en la nova aplicació de cita prèvia disponible en el web de l'Agència, amb un esquema de preguntes i respostes sintètiques i un disseny que facilita una lectura més àgil per part del receptor.

Redissenye per a facilitar la lectura

El cos dels documents i els seus annexos també s'han revisat, introduint un nou disseny amb elements gràfics que ressalten i diferencien els diferents apartats, i un tamany de lletra que facilita la lectura. De la mateixa manera, s'han revisat els elements de redacció més complexos a favor de la concisió i l'accessibilitat.

 En alguns documents açò ha portat, al seu torn, a una reducció del contingut global. A tall d'exemple, la nova diligencia d'embargament de crèdits passa a tindre 700 caràcters menys i les cares amb contingut efectiu passen d'onze a sis (concretament, l'annex amb la informació a traslladar a l'AEAT per part del receptor de la carta passa de set cares a només una).

De la mateixa manera, l'annex de la diligencia d'embargament de sous, salaris i pensions passa de tres cares a dos. I en ambdós casos es millora la seqüència de resposta del contribuent, els passos a seguir, per a donar resposta a estes diligencies.

Complement d'assistència personalitzada

De manera complementària a totes estes millores, està previst que el receptor dels nous documents tinga la possibilitat d'obtindre en determinats casos assistència directa i personalitzada de l'Agència Tributària mitjançant un sistema d'ajuda a través de les Administracions d'assistència Digital Integral, les ADI, i això en paral·lel a la constant desenvolupament d'assistents virtuals i informadors que faciliten al contribuent el compliment de les seues obligacions i l'exercici dels seus drets mitjançant explicacions amb un llenguatge més col·loquial i pròxim.

Amb este projecte en curs l'Agència Tributària seguix avançant en una estratègia de facilitació del compliment tributari mitjançant un model en el qual a cada necessitat del contribuent s'associen uns servicis d'assistència per part de l'Agència, de manera que siga el ciutadà el que decidisca com vol o necessita ser atés, i preservant en qualsevol moment també l'atenció presencial en les oficines com eix fonamental del model d'informació i assistència.