Saltar al contingut principal

Modificació del termini que afecta els interessos de demora en ajornaments COVID

Mitjançant el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19, publicat en el BOE el dia 27 de maig, s'amplia a quatre mesos el termini de no meritació d'interessos de demora per als ajornaments del 52 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Abans d'esta modificació, estava previst que no es meritaren interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.