Saltar al contingut principal

Declaracions de baix valor, H7, modificacions a les Canàries

A partir del dia 15 11 2021 s'introduïxen les següents modificacions.

Declaracions de baix valor, H7, a les Canàries.

1.- Exportador.

L'identificador de l'exportador serà obligatori quan:
1.- El país de l'exportador siga “ÉS” i,
2.- el codi de franquícia no siga C08, C35, C36.
3.- Per als dos casos anteriors:L'identificador no pot ser ofici.

Es podrà obtindre a la SEU de la AEAT la relació de declaracions H7 que complisquen amb els punts 1 i 2 anteriors per any i mes i per part de l'exportador.

2.- Destinatari.
Es recorda que el NIF del destinatari és obligatori a les Canàries.
Es permetrà declarar el NIF instrumental 89890029A, tenint en compte:
1.- La raó social, per a este NIF instrumental, ha de ser la raó social del destinatari real.
2.- Només és vàlid este NIF instrumental si el caràcter de representació és 3.
3.- Els codis de franquícia vàlids, per a declarar un NIF instrumental, són:C07, C08, C35, C36.

Altres consideracions.
El NIF instrumental no es pot declarar en altres recintes diferents del canari.
A partir del dimecres 10 11 2021, a partir de les 08:00:es podrà emprovar les noves modificacions en PREproducción.
El dia 15 11 2021 a les 08:00:s'obrirà en PROducción.