Saltar al contingut principal

Modificació de la guia XML d'importació detallant com es declara una declaració de depòsit duaner a la casella 40

A la guia d'XML, en la seua versió 1.15, es detalla les especificacions de com es declara, en la Cas.40, el MRN d'una declaració de depòsit duaner. 

En esta casella 40, en la seua informació ampliada, es trobarà el detall:

Format PreCau.
RRRRAAAANNNNNNPPP
- RRRR és el recinte duaner del document previ,
- AAAA:any.
- NNNNNN número de registre del document.
- PPP número de la partida d'ordre del document.
Format CAU.
AAES00RRRRDNNNNNRdPPPPP
- AA:dos d'últims de l'any.
- ÉS:fix
- RRRR:recinte duaner.
- D:fix.
- NNNNN:número de registre del document.
- R:fix.Només declaració d'importació.H1, H2, H3, H4, H6 o I1
- d:dígit de control.