Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins al 30 de març

IVA

  • Febrer 2023.Autoliquidació:303

  • Febrer 2023.Grup d'entitats, model individual:322

  • Febrer 2023.Grup d'entitats, model agregat:353

  • Febrer 2023.Operacions assimilades a les importacions:380

Impostos Mediambientals

  • Any 2022.Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle:586

    Comprendrà les operacions realitzades des de l'1 de gener fins al 31 d'agost de 2022.