Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins el 31 de març

IVA

  • Febrer 2023. Finestreta única - Règim d'importació: 369

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

  • Any 2022: 189

Declaració informativa sobre clientes perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora haja efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions

  • Any 2022: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles

  • Any 2022: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

  • Any 2022: 720

Impost sobre Hidrocarburs

  • Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512

  • Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats