Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2 Sistemes d'identificació i signatura electrònica

Són acceptats per l'Agència Tributària, com sistemes avançats d'identificació i autenticació:

Les persones físiques podran utilitzar, en tot cas, per a relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària els sistemes de signatura electrònica incorporats el DNI.

Les persones físiques, jurídiques y entitats sense personalitat jurídica podran utilitzar per a relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària els certificats electrònics reconeguts de persona física, representant de persona jurídica i representant d'entitat sense personalitat jurídica, respectivament.

A més, com sistemes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada es poden utilitzar amb l'Agència Tributària:

  • Sistema Cl@ve PIN

  • Número de Referència
  1. 10.2.1 Certificat electrònic
  2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
  3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
  4. 10.2.4 Número de Referència.Servici RENØ