Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic

Atenent la normativa actual podem diferenciar entre els següents certificats:

  • Certificat de persona física major d'edat amb NIF (no hi ha possibilitat d'expedir certificats electrònics a representants de persones físiques).Només poden tindre un certificat en vigor emés al seu nom, tret que siguen de diferents entitats emissores.La sol·licitud d'un de nou amb les mateixes dades, revoca l'anterior quedant inoperatiu.

  • Certificat de representant de Persones Jurídiques.S'expedix a les persones físiques com representants de les persones jurídiques.

  • Certificat de representant de Entitats sense personalitat jurídica.  S'expedix a les persones físiques com representants  de les entitats sense personalitat jurídica en l'àmbit tributari i altres de previstos en la legislació vigent

  • Certificats AP (Administració pública).

  • Certificat de Representant per a Administrador Únic o Solidari.S'expedix als administradors únics o solidaris com representants legals de les persones jurídiques.Si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtindre el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet.

En la FNMT, els certificats de representant de persona jurídica tindran un cost de 14€ i els de administrador únic o solidari de 24€, impostos no inclosos.

Atenent el suport del certificat:

  • Certificat programari:és un fitxer programari, que no té cap suport físic més que el mateix ordinador o servidor on s'instal·la.

  • Certificat de targeta:es troba allotjat en una targeta.