Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic

Obtenció del certificat electrònic

Els certificats se sol·liciten a una Autoritat de Certificació (AC) a Internet.Realitzada la sol·licitud és precisa la presència física del sol·licitant per a identificar-se davant d'alguna de les oficines d'inscripcions (Autoritats de Registre) habilitades per l'AC (excepció en el supòsit d'administradors únics o solidaris).Finalment, es descarrega el certificat, per Internet si es tracta d'un certificat programari i no de targeta.

Es pot consultar la llista d'AC acreditades al portal de l'Agència Tributària a Internet.Al lloc d'Internet de cada AC es trobaran les oficines d'inscripcions admeses per ella, el procediment d'obtenció, renovació, revocació, terminis etc.

Enllace entitats emissores de certificats electrònics

Instal·lació del certificat electrònic

Emés un certificat per l'AC ha que importar-lo o descarregat (instal·lar-lo al navegador del nostre ordinador al mateix ordinador i amb el mateix navegador de la sol·licitud).Si el certificat és de targeta no és necessari instal·lar-lo al navegador, s'utilitza inserint-lo al lector de targetes.

Els certificats poden raure en una targeta criptogràfica, o bé en el navegador de l'usuari.En este cas, el certificat electrònic s'ha d'exportar a un dispositiu USB o un altre medi d'emmagatzemament, per a tindre una còpia de seguretat.

També pot exportar-se per a simultaniejar el seu ús en altres equips o navegadors.

Període de validesa del certificat electrònic

Varia depenent del tipus de certificat, de l'àmbit del seu ús i de l'AC que l'emeta.El període de validesa no pot ser superior a cinc anys.Un certificat de representant de persona jurídica per a l'àmbit tributari emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) Classe 2 té un període de validesa de 2 anys i de 4 anys per a una persona física.Expirat el període de validesa, caduca i deixa d'estar operatiu.

Renovar un certificat electrònic

La FNMT només permet la renovació dels certificats de persona física i de representant per a administradors únics i solidaris, que podrà sol·licitar-se per Internet utilitzant el mateix certificat electrònic que es vol renovar.La renovació es podrà realitzar durant els 60 dies anteriors a la seua caducitat.Si el certificat que es vol renovar es va obtindre identificant-se amb un altre certificat digital o ja va ser renovat anteriorment, no es podrà emetre un nou certificat sense acreditar presencialment la identitat en alguna Oficina d'Inscripcions.

Revocar un certificat electrònic

La revocació consistix a anul·lar la validesa del certificat abans de la seua caducitat en cas de pèrdua, o sospita que el certificat haja sigut copiat per persones estranyes.

Eliminar un certificat electrònic

Consistix a llevar el certificat del navegador o d'una targeta criptogràfica.Realitzada esta operació no es podrà utilitzar el mateix tret que s'haja fet còpia de seguretat (només en el cas de certificat al navegador).No és possible realitzar còpia de seguretat d'un certificat en targeta.

Enllaç a certificats electrònics