Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.4.1 A qui s'aplica

S'aplica, amb caràcter general, als empresaris i professionals que no estiguen acollits a la modalitat simplificada o al mètode d'estimació objectiva. 

En tot cas s'aplica si l'import de la xifra de negocis del conjunt d'activitats supera els 600.000 € anuals l'any immediat anterior o es renuncia a l'estimació directa simplificada.