Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.4.3 Obligacions comptables i registrals

Activitats mercantils: comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

Activitats no mercantils d'acord amb el Codi de Comerç (agrícoles, ramaderes i les d'artesania, entenent per tals les vendes d'objectes construïts per artesans quan es realitzen per estos als seus tallers):llibres registre de vendes i ingressos, de compres i despeses i béns d'inversió.

Activitats professionals: llibres registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisions de fons i suplits.