Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.10.3 Avantatges del sistema

 • Es disposarà d'informació de qualitat en un interval de temps prou curt com per a agilitar el sistema de gestió del IVA.

 • Obtenció de “Dades Fiscals”, ja que el contribuent disposarà a la Seu electrònica de l'Agència Tributària d'un Llibre Registre “declarat” i un altre de “contrastat” amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanguen al col·lectiu d'este sistema.

  Els contribuents podran contrastar l'esmentada informació abans de l'acabament del termini de presentació de la seua declaració mensual de IVA.

  El contribuent tindrà la possibilitat de corregir els errors comesos en els enviaments sense necessitat de ser requerit per l'Agència Tributària per a això.

 • Disminució dels requeriments d'informació per part de l'Agència Tributària, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar els Llibres registre, les factures o dades contingudes en les mateixes per a comprovar determinades operacions.

 • Modernitza i estandarditza la manera de portar els tradicionals Llibres Registre de IVA.

 • Reducció de les obligacions formals, suprimint l'obligació de presentació dels models 347, 340 i 390.

 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l'Agència Tributària de la informació en temps quasi real i de més detall sobre les operacions.

 • Els contribuents inclosos en el nou sistema veuran ampliats en 10 dies  els terminis de presentació i ingrés de les seues autoliquidacions periòdiques del IVA.