Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.1 Obligació de facturar

Els empresaris i professionals estan obligats a emetre factura pels lliuraments de béns i prestació de servicis que realitzen en desenvolupament de la seua activitat, així com, a conservar còpia de les mateixes.També s'expedirà factura en els pagaments anticipats, excepte en els lliuraments intracomunitaris de béns exempts.

Entre d'altres, s'exceptua de l'obligació d'expedir factura per algunes operacions exemptes de l'IVA, quan s'apliquen els règims especials de recàrrec d'equivalència (excepte pels lliuraments d'immobles subjectes i no exempts a l'Impost (açò és quan tinga lloc la primera transmissió de l'immoble), simplificat de l'IVA (tret de determinació de quotes per volum d'ingressos) i agricultura, ramaderia i pesca (se substituïx pel “rebut agrícola”).

Enllace el manual de facturació i llibres registre de l'IVA