Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.5 La factura electrònica

La factura electrònica és la que ha sigut expedida i rebuda en format electrònic (XML, PDF, DOC...), que reemplaça al document en paper, i conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat.

Per a garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura, a fi d'establir la necessària connexió entre la factura i l'operació que documenta, es podrà utilitzar la signatura electrònica avançada, EDI i altres mitjans aprovats per l'Agència Tributària que asseguren l'autenticitat i integritat.

Per a enviar factures electròniques és necessari el consentiment exprés o tàcit del destinatari.En este últim cas, per exemple, constatant l'accés a la pàgina web o portal electrònic de l'expedidor, en el qual es posen a la seua disposició les factures electròniques i no s'ha comunicat el seu rebuig de la seua recepció.En qualsevol moment el destinatari que reba factures o documents substitutius electrònics podrà comunicar al proveïdor el seu desig de rebre'ls en paper.

Obtingut el fitxer de la factura amb la seua firma, es pot enviar al destinatari per correu electrònic, per FTP...

El destinatari ha de conservar de forma ordenada, en el mateix format i suport original en el qual estes van ser remeses, les factures.Això implica:

  • Disposar del programari que permeta verificar la validesa de la firma.

  • Emmagatzemar els fitxers de les factures i les firmes associades a cada una d'elles.

  • Permetre l'accés complet i sense demora.

Si s'han rebut factures en paper, el destinatari podrà optar per convertir-les i conservar-les en format electrònic.Si s'han rebut factures en format electrònic, el destinatari podrà optar per convertir-les i conservar-les en format paper.