Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius

Amb caràcter general, es conservaran durant el termini de prescripció:4 anys.En adquisicions amb quotes d'IVA suportades la deducció de les quals estiga sotmesa a un període de regularització:el període de regularització i els 4 anys següents.Operacions amb or d'inversió:5 anys