Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Import de la retenció

Normativa: article 31.2 Llei IRNR

La retenció ha de ser una quantitat equivalent al deute tributari que es derive de les disposicions del propi Impost o de les establides en un Conveni.

No obstant això, el retenidor no haurà de tindre en compte les següents despeses o deduccions (que sí són aplicables al calcular l'impost): les despeses deduïbles, la quota del gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents i la deducció per donatius.