Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Altres rendiments

  1. Rendiments del treball
  2. Pensions
  3. Retribucions dels administradors
  4. Rendiments de capital mobiliari (dividends, interessos, cànons)
  5. Rendiments de capital immobiliari