Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Altres rendiments

  1. Rendiments del treball
  2. Pensions
  3. Retribucions dels administradors
  4. Rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos, cànons)
  5. Rendiments de capital immobiliari