Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2023)

Rendiments derivats d'activitats econòmiques

Este tipus de rendiments pot obtindre's mitjançant un establiment permanent en territori espanyol o sense mediació del mateix.

  1. Rendiments d'activitats econòmiques obtinguts mitjançant establiment permanent
  2. Rendiments d'activitats econòmiques obtinguts sense mediació d'establiment permanent