Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària incorpora l'assistència virtual al control de IRPF amb la posada en marxa de l'ADI de Vigo

Ampliació dels serveis d'atenció al contribuent

  • La nova Administració Digital Integral de Vigo eleva a més de 150 els funcionaris especialitzats que atenen telemàticament contribuents de tot Espanya, xifra que superarà els 300 quan culmine el desplegament previst per a 2023
  • Els usuaris de les ADI es beneficien d'una amplitud d'horaris més gran i eviten haver de desplaçar-se a les oficines tradicionals, que en tot cas mantenen l'ajuda presencial com fins ara
  • El contribuent que reba una liquidació de Renda amb el telèfon de l'ADI podrà contactar per a aclarir dubtes, donar la seua conformitat o sol·licitar assistència per a realitzar al·legacions de forma més àgil que en un taulell físic
  • Paral·lelament, s'ha habilitat un tràmit simplificat a través del web de l'Agència per a agilitar les conformitats a qualsevol proposta de minoració de devolució de IRPF, de manera que el contribuent puga rebre abans el reintegrament que li corresponga

25 de novembre de 2021.- L'Agència Tributària ha posat en funcionament la nova Administració Digital Integral (ADI) de Vigo, que arrenca amb més de 80 funcionaris especialitzats per a atendre telemàticament contribuents de tot el territori nacional.Continua així el desenvolupament d'una assistència personalitzada complementària de la presencial que ve impulsada pel Pla Estratègic de l'Agència 2020-2023 i figura incorporada al Component 27 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Amb esta nova seu ADI s'amplia l'oferta d'assistència personalitzada no presencial iniciada a la tardor de 2020 amb la prova pilot en l'ADI de València, a les que se sumaran noves oficines, de manera que se superen els 300 funcionaris prestant el servei quan culmine el desplegament previst per a l'any 2023.

Actualment ja són més de 150 funcionaris els que componen la plantilla d'este ‘taulell virtual’ multicanal que, per a una gran varietat de tràmits i consultes, oferix a l'usuari gran amplitud d'horaris i evita desplaçaments a les oficines tradicionals, que en tot cas mantenen l'ajuda presencial com fins ara.

Nou servei ADI d'assistència en la comprovació de IRPF

La nova ADI de Vigo permetrà ampliar la capacitat de prestació dels serveis d'informació i assistència en matèria de IVA, censos, mòduls i certs tràmits duaners que, entre altres, ve oferint l'ADI de València, però amb esta oficina situada a Galícia arrenca també un nou servei d'assistència al contribuent en el control de IRPF per a resolució de dubtes, donar conformitat o sol·licitar assistència en la confecció d'al·legacions a propostes de liquidació, tot això de forma ràpida i senzilla.

En una primera fase, els contribuents que podran rebre esta assistència de l'ADI seran aquells que reben una proposada de minoració de la devolució que havien sol·licitat en presentar la seua declaració de Renda, sempre que la contingència fiscal a regularitzar estiga relacionada únicament amb rendiments del treball, amb l'aplicació de les deduccions més habituals (adquisició d'habitatge, maternitat, guarderies i donacions) o amb plans de pensions.

En estos supòsits, tant si el resultat de la comprovació de la devolució sol·licitada és una menor devolució, com si es traduïx en una quota a ingressar, la mateixa carta que rep el contribuent inclou un telèfon per a obtindre en el moment l'assistència de l'ADI.L'Agència monitora el servei que s'està començant a prestar, i que està explicant amb una valoració inicial molt positiva per part dels usuaris.

Millores addicionals:Conformitat ‘online’ i resum de contingut

En paral·lel a la posada en marxa d'este servei per l'ADI s'han simplificat i agilitat els tràmits per via electrònica per a tots els contribuents que reben una notificació de minoració de devolucions de IRPF, independentment que siguen col·lectius susceptibles de ser atesos telefònicament o no per la mateixa ADI.

S'ha habilitat per a tots ells la possibilitat de prestar la conformitat a la proposta de liquidació al web de l'Agència de forma més directa i ràpida que l'existent fins al moment, a través de la direcció indicada a la carta que rep el contribuent.Per a accedir a este servei de conformitat ‘online’ es requerix la mateixa identificació que la corresponent al portal de renda (Clave, certificat digital o referència).

Fins ara, el contribuent que volia prestar la conformitat a la proposta de liquidació podia, bé acudir presencialment a l'oficina i presentar la conformitat per registre, o bé prestar la conformitat electrònicament entrant per registre telemàtic o utilitzant el codi CSV que figura a la carta rebuda.En estos dos últims casos l'accés és menys àgil i directe, si bé estes vies continuen disponibles.

Una altra novetat implementada com a conseqüència de la posada en marxa del servei ADI en comprovació de Renda, i amb el mateix objectiu de facilitar, simplificar i millorar l'assistència, ha sigut la incorporació d'un resum de contingut a l'inici de la carta que rep el contribuent.En este resum s'indica de forma senzilla i concisa quin és el contingut de la proposta remesa i se li oferixen les diferents vies d'atenció.