Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.94 Enregistraments relatius a les eines col·laboratives de videotrucada

Descripció de l'activitat

Tractament dels enregistraments realitzats a través d'eines col·laboratives de videotrucada.

Finalitat

Registre de les reunions internes i externes per a posterior reproducció amb diferents finalitats:informació, formació, preparació d'actes, etc.
Registre i auditoria de les activitats realitzades durant el control remot a través d'eines col·laboratives de videotrucada.

Interessats

 • Empleats
 • Personal de suport extern
 • Personal d'altres organismes
 • Personal extern que puga participar en reunions

Dades

 • Nom i cognoms
 • Identificador personal
 • Imatge/Veu

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.