Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.5.Legitimació

Segons el article 6.1.c del Reglament UE 2016/679, les dades de caràcter personal podran ser tractades quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

L'Agència Tributària, per llei, té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Per tant, els tractaments realitzats en el compliment de les esmentades obligacions estan legitimats, d'acord als requisits que exigix el Reglament UE 2016/679.

A més del descrit anteriorment, es realitzen altres tractaments no associats a la gestió sistema tributari estatal i duaner, la legitimació del qual es descriu en cada una de les activitats de tractament d'este tipus que realitza l'Agència Tributària i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament