Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.1.6.Cost

En qualsevol cas, l'exercici dels drets és gratuït.

Només podrà cobrar-se un cànon raonable en funció dels costos administratius:

  • Quan les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu.
  • Quan l'interessat demande més d'una còpia de les seues dades en exercir el dret d'accés.