Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.2.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?

Pot respondre's tant per mig paper com per medi electrònic.

En el cas d'haver exercit el dret pel mig electrònic, este serà el medi de resposta utilitzat.

En qualsevol cas, el medi utilitzat ha de permetre acreditar l'enviament i recepció de la resposta.

La informació obtinguda serà clara i inclourà:

  • dades personals amb què compta l'Agència Tributària
  • informació concreta sobre les esmentades dades:finalitat, origen/procedència dels mateixos, destinataris, termini de conservació i decisions automatitzades.

Es pot destacar que, encara que el servici és gratuït, podrà cobrar-se un cànon si l'interessat demanda més d'una còpia de les seues dades, tal com s'indica en l'apartat Cost.