Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.2.4.Excepcions

La petició podrà ser desestimada d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica 15/1999 que preveu que el responsable dels fitxers de la Hisenda Pública pot denegar l'exercici del dret d'accés quan el mateix obstaculitze les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment de les obligacions tributàries i quan l'afectat estiga sent objecte d'actuacions inspectores.