Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.4.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?

Pot respondre's tant per mig paper com per medi electrònic.

En el cas d'haver exercit el dret pel mig electrònic, este serà el medi de resposta utilitzat.

En qualsevol cas, el medi utilitzat ha de permetre acreditar l'enviament i recepció de la resposta.

La contestació consistirà en una comunicació a l'interessat indicant que s'ha procedit a la supressió de les dades indicades o bé es motivarà la denegació de l'esmentat dret.