Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.6.Dret a la limitació del tractament

Segons el article 18 del Reglament UE 2016/679.

Dret de limitació del tractament

 1. L'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions següents:
  1. l'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar l'exactitud dels mateixos;
  2. el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licite al seu lloc la limitació del seu ús;
  3. el responsable ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessite per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
  4. l'interessat s'haja oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 1. 4.6.1.Qui pot exercitar-lo?
 2. 4.6.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.6.3.Procediment per a exercir-lo
 4. 4.6.4.Excepcions