Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.6. Dret a la limitació del tractament

Segons l'article 18 del Reglament UE 2016/679.

Dret de limitació del tractament

 1. L'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions següents:
  1. l'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar l'exactitud dels mateixos;
  2. el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús;
  3. el responsable ja no necessite les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat els necessite per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
  4. l'interessat s'haja oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentres es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 1. 4.6.1. Qui pot exercitar-ho?
 2. 4.6.2. Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.6.3. Procediment per a exercir-ho
 4. 4.6.4. Excepcions