Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.7. Dret a la portabilitat de les dades

Segons l'article 20 del Reglament UE 2016/679.

“Dret de portabilitat

 1. L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que l'impedisca el responsable al que se'ls haguera facilitat, quan: A l'exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret a què les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.
  1. el tractament estiga basat en el consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra b), i
  2. el tractament s'efectue per mitjans automatitzats.
 2. A l'exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret a què les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.
 3. L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 d'este article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 4. El dret esmentat en l'apartat 1 no afectarà negativament als drets i llibertats d'uns altres.”
 1. 4.7.1. Qui pot exercitar-ho?
 2. 4.7.2. Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
 3. 4.7.3. Procediment per a exercir-ho
 4. 4.7.4. Excepcions