Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.7.4.Excepcions

Per a poder exercitar este dret, hi va haver d'haver un consentiment exprés de tractament de les dades per part de l'interessat o un contracte entre l'interessat i el responsable per a tractar els mateixos.

Les dades utilitzades per al compliment de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner no solen emmarcar-se en estes casuístiques, per la qual cosa pot no aplicar este dret.