Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.13. Assistència als contribuents

Descripció de l'activitat

Gestió de l'assistència als contribuents, com ara atenció de dubtes, servicis d'assistència tributària, incidències, consultes, errors o problemes informàtics, tant de manera presencial com remota.

Inclou la gestió del sistema de Cita Prèvia per a l'atenció dels contribuents i informació relativa a estes cites.

Així mateix, s'inclou el tractament de les possibles verificacions, consulta de l'històric dels assessoraments realitzats, optimització, garantia, avaluació de la qualitat i millora del servici.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Millora en l'assistència als ciutadans.

Interessats

 • Contribuents i subjectes obligats
 • Sol·licitants
 • Apoderats / representants

 Dades

 • DNI/NIF, CIF, Nom i Cognoms, Imatge/Veu, adreça IP, correu electrònic, telèfon
 • Tipus de servici, descripció del servici
 • Canal, centre, data i hora de la cita sol·licitada, data i hora de l'assistència, funcionari que atén
 • Dades d'apoderament i representació
 • Dades de transcendència tributària relatius al servei prestat
 • Dades d'atenció: temps d'espera, avaluació de la qualitat i atenció rebuda pels contribuents.

 Tractaments

 • Recollida 
 • Registre
 • Emmagatzematge
 • Estructuració 
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió 
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis prevists per a la supressió

Les dades recollits no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfiles

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades per a oferir un millor servici al ciutadà.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han sigut avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Estes mesures han sigut aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.

Més informació

Conté els gravacions de les converses telefòniques, videotrucades així com la informació recollida en el Centre d'Atenció Telefónica al ciutadà quan este utilitza este mitjà de contacte amb l'AEAT.