Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat

Descripció de l'activitat

Control i gestió de les autoritzacions d'inscripció en el Registre Especial d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques o Semirígides d'Alta Velocitat i d'Autorització d'Ús de les esmentades embarcacions.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner i prevenció i repressió del contraban.

Interessats

 • Subjectes obligats
 • Representants legals
 • Patró o patrons de l'embarcació

Dades

 • DNI/NIF o document identificatiu, nom i cognoms o raó social, Nacionalitat, país i data de naixement o de constitució de la persona jurídica, domicili, telèfon, correu electrònic (Característiques personals
 • Informació comercial, identificació de l'activitat o activitats desenvolupades
 • Dades econòmiques, financeres i d'assegurances
 • Dades de l'embarcació i motors

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • Altres

Destinataris

 • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat
 • Centre Nacional d'Intel·ligència
 • Direcció General de la Marina Mercante

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les dades obtingudes no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguen sorgir.

Elaboració de perfils

Partint de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seues funcions, les dades de les activitats podran ser tractades per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.