Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

5.96.Enregistraments de les trucades de la CRA

Descripció de l'activitat

Enregistrament de les trucades entrants i sortints rebudes pels operadors de la Central de Recepció d'Alarmes d'ús propi de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

Finalitat

Tindre elements objectius per a reclamació a empreses de seguretat davant d'incompliments de serveis d'acudisca requerits en contractes de vigilància i protecció d'edificis i/o de manteniment de sistemes de seguretat subscrits per la AEAT amb les esmentades empreses.De la mateixa manera complimentar amb l'establit per la normativa en relació amb avís a Forces i Cossos de Seguretat i serveis d'emergència en cas d'alarmes confirmades.

Interessats

Empreses de seguretat adjudicatàries de contractes de vigilància i protecció d'edificis de la AEAT que incloguen entre les seues prestacions serveis d'acudisca així com aquelles que realitzen serveis de manteniment dels sistemes de seguretat instal·lats en aquells i, en concret, el personal de les mateixes designat per a dur a terme els serveis descrits en les esmentades contractacions.Així mateix Forces i Cossos de Seguretat i serveis d'emergències i en concret el personal que compon els centres Centros Operativos que reben cridades en els mateixos.

Dades

 • Veu

Tractaments

 • Recollida
 • Registre
 • Emmagatzemament
 • Estructuració
 • Modificació
 • Actualització
 • Còpia
 • Anàlisi
 • Consulta
 • Extracció
 • Difusió
 • Interconnexió
 • Limitació
 • Supressió
 • Destrucció
 • D'altres 

Destinataris

No es preveuen.

Transferències internacionals

No es preveuen

Terminis previstos per a la supressió

Les trucades seran esborrades transcorreguts dos anys

Elaboració de perfils

No aplica.